tannhang

Nên hay không nên chấm thuốc phá tàn nhang

Nên hay không nên chấm thuốc phá tàn nhang

Câu hỏi: Chào bác sĩ, Hiện tại mặt em bị nổi vài nốt tàn nhang ở hai bên gò má, có người chỉ em đi chấm tàn nhang nhưng em lại nghe nói nếu làm không cẩn thận thì ...